Rules

Gentelmen’s rules of the

International Chamber of Commerce’s Football Tournament 2015

powered by Danske Bank

OSALEMINE

Turniiril ei tohi mängida kahel viimasel hooajal naiste Expert Liiga, meeste Premium Liiga, Esiliiga, Esiliiga B jalgpalli, rannajalgpalli meistriliiga ega saalijalgpalli meistriliiga võistkondadesse registreeritud mängijad ning samuti varem naiste ning meeste Meistriliigas mänginud jalgpallurid.

Meeskonnas on maksimaalselt 12 mängijat.

Väljakul on korraga 6+1 mängijat.

Iga meeskonna liige on esindatava kaubanduskoja liige.

4 inimest ühest ettevõttest on lubatud ühte meeskonda.

Meeskonna liikmed võivad olla nii naised kui mehed.

Meeskonna liikmed ei või olla alla 18 aastased.

Kohtuniku otsus on lõplik ja ei kuulu edasi kaebamisele.

Kahjuks pole meil piisavalt riietusruume kõikide meeskondande tarvis. Seetõttu palume riietusruumidesse mängijatel oma isiklikke asju mitte jätta.

TURNIIRI EESMÄRK

Tunne end hästi ja ole rõõmus!

Naudi sporti!

Aktiivne suhtlemine ja kontaktide vahetus!

Tervislike eluviiside väärtustamine!

MEDITSIINILINE ABI

Turniiri ajal viibib võistluspaigas füsioterapeut, kes osutab vajadusel esmaabi. Turniiri korraldajad ega staadioni haldaja ei kanna vastutust võimalike vigastuste ega nende tagajärgede pärast. Iga osalev mängija vastutab oma isikliku kehtiva ravikindlustuse ja/või tervisekindlustuse eest.

MEELDETULETUS

Staadionile ei ole lubatud:

 • Alkohol

 • Koduloomad

 • Järelvalveta lapsed

ASUKOHT, JUURDEPÄÄS, PARKIMINE

FC Levadia Maarjamäe jalgpallikompleks asub aadressil Tuulenurga 1 (endine aadress Kose tee 4). Autode parkimiseks soovitame kasutada Maarjamäe staadioniga külgnevaid tänavaid ja piirkondi, kus parkimine on lubatud, samuti Maarjamäe memoriaalkompleksi, Pirita Selveri ja Pirita TOP SPA parklaid. Palume mitte parkida autosid staadioniga külgnevate tänavate keelualadele!

TURUNDUS JA SPONSORLUSED

Turniiri peatoetaja on Danske Bank Eesti Filiaal, mille nimi kajastub kõikide infomaterjalide peal ja on turniiri nimetuse õiguslik ning lahutamatu osa: International Chambers of Commerce’s Football Tournament 2015 powered by Danske Bank.

Igasugune toetus turniiri korraldamiseks on väga teretulnud kõikidelt kodadelt ja ettevõtetelt, organisatsioonidelt.

Turniiri info on edastatav läbi turniiri kodulehe footballtournament.decc.ee

Turniirist osavõtmine peab olema registreeritud hiljemalt 01.mai, 2015. Selleks on vaja saata e-kiri info@decc.ee ning lisama meeskonna kapteni andmed (nimi, e-postiaadress, telefoni number, foto).

Hiljemalt 11.05.2015 ootame meeskonna nimekirja koos mängijate nimede ja e-postiaadressidega. See on vajalik selleks, et 1) kõikide mängijate kuulumine erinevatesse liigadesse kontrollitakse üle, 2) turniiri sponsorid saaksid soovi korral saata mängijatele omapoolsed tänud, pakkumised vm.

KAUBANDUSKOJA ESINDAJALE

Tuleta oma meeskonnale meelde, et nad võtaksid ka ise kaasa vett ja esmaabivahendeid sh plaastreid, antiseptikut, jahutuspakid jm.

Võimalusel võta kaasa oma kaubanduskoja katusealune või välitelk, mis kaitseks nii päikese kui vihma eest.

PARTICIPATION

The players who have been registered during the 2 last seasons to the following Estonian leagues are not allowed to participate at the tournament.

 • Highest division (both women and men)

 • Second and third level of the mens´ Estonian championship (Esiliiga, Esiliiga B)

 • Highest division of futsal and beach soccer Estonian championship.

In addition, the players who have 2 last years played in the highest league of Estonian championship, both women and men, are not allowed to participate.

There’re maximum 12 players per team.

6+1 men on the field per game.

Every team member is a member of the representative chamber.

4 persons from one company per team are allowed.

Team members can be both men and women.

Team members can not be under 18 years old.

Referees’ decision is final and will not be reconsidered.

Unfortunately we do not have enough chaning rooms to dedicate one per team. Therefore we ask the players not to leave their private belonging to changing rooms.

TOURNAMENT’S OBJECTIVE

Have fun!

Enjoy sports!

Active networking!

Promote healthy life-style!

MEDICAL ASSISTANCE

During the tournament there’s a physiotherapist available at the stadium. Physiotherapist will provide emergency care on demand and invites emergency care to the stadium if needed. The tournament’s organizers nor the stadium staff takes no responsibility of injuries. Every participant is responsible for their own social security and medical insurance.

REMINDER

It is not permitted to have on the stadium:

 • Alcohol

 • Pets

 • Children without surveillance

PLACE, ACCESS AND PARKING

FC Levadia Maarjamäe football stadium is situated at Tuulenurga 1 (formerly Kose tee4). For car parking, it is recommended to use areas where parking is allowed around the stadium as well as the Maarjamäe memorial parking lot, Pirita Selver’s parking lot, Pirita Top Spa parking places. We recommend not to park on the streets where there’re restrictive signs for parking.

MARKETING & SPONSORSHIP

Main supporter of the tournament is Danske Bank Eesti Filiaal who’s name is an undeductable part of the tournament’s title: International Chambers of Commerce’s Football Tournament 2015 powered by Danske Bank.

We welcome all kind of support to organize the tournament from all chambers, companies and organizations.

Tournament’s updated information is available on the website footballtournament.decc.ee

All teams need to be registered latest May 1, 2015. For this an e-mail needs to be sent to info@decc.ee including team’s captain’s contact information (name, e-mail address, phone number) and photo.

Latest May 11, 2015 the list of team members’ names and e-mail addresses needs to be submitted. This is required for 1) background check-up on enlistings to divisions, 2) to enable tournament’s sponsors to send gratitude notes, offers or other to players.

TO THE REPRESENTATIVE OF THE CHAMBER

Remind your team to take along enough water and also some first care items i.e bandages, tapes, antiseptic, icegel, etc.

If possible, take along a chamber’s picnique roof or an outdoor tent to protect from either sun or rain.

Important!

 • Teams enjoy playing with every team – joint decision by captains;

 • 7-player goals are used during the tournament – joint decision by captains;

 • Every team should strive to have a nationality person in the team – joint decision by captains.