Rules

Download 2016_rules of the tournament

Gentelmen’s rules of the
International Chamber of Commerce’s Football Tournament 2016
powered by Danske Bank

OSALEMINE

Turniiril ei tohi mängida kahel viimasel hooajal naiste Expert Liiga, meeste Premium Liiga, Esiliiga, Esiliiga B jalgpalli, rannajalgpalli meistriliiga ega saalijalgpalli meistriliiga võistkondadesse registreeritud mängijad ning samuti varem naiste ning meeste Meistriliigas mänginud jalgpallurid.

Meeskonnas on maksimaalselt 12 mängijat.

Väljakul on korraga 6+1 mängijat.

Iga meeskonna liige on esindatava kaubanduskoja liige.

4 inimest ühest ettevõttest on lubatud ühte meeskonda.

Meeskonna liikmed võivad olla nii naised kui mehed.

Meeskonna liikmed ei või olla alla 18 aastased.

Diskrimineerimine rahvuse, usu, kultuurilise tausta, naha värvi, soo põhjal ei ole väljakul lubatud. Kohtunikel on õigus mängijatele diskrimineerimise eest anda kollaseid ja punaseid kaarte ning mängijaid turniirilt eemaldada.

Kohtuniku otsus on lõplik ja ei kuulu edasi kaebamisele.

Kahjuks pole meil piisavalt riietusruume kõikide meeskondande tarvis. Seetõttu palume riietusruumidesse mängijatel oma isiklikke asju mitte jätta.

TURNIIRI EESMÄRK

Tunne end hästi ja ole rõõmus!

Naudi sporti!

Aktiivne suhtlemine ja kontaktide vahetus!

Tervislike eluviiside väärtustamine!

Ärikontaktide võrgustiku laiendamine.

MEDITSIINILINE ABI

Turniiri ajal viibib võistluspaigas füsioterapeut, kes osutab vajadusel esmaabi ning kutsub vajadusel kiirabi.

Turniiri korraldajad ega staadioni haldaja ei kanna vastutust võimalike vigastuste ega nende tagajärgede pärast. Iga osalev mängija vastutab oma isikliku kehtiva ravikindlustuse ja/või tervisekindlustuse eest.

MEELDETULETUS

Staadionile ei ole lubatud:

 • Alkohol

 • Koduloomad

 • Järelvalveta lapsed

ASUKOHT, JUURDEPÄÄS, PARKIMINE

Maarjamäe staadion, Tuulenurga tn 1.

Palume mitte parkida autosid staadioniga külgnevate tänavate keelualadele!

TURUNDUS JA SPONSORLUSED

Turniiri peatoetaja on Danske Bank A/S Eesti Filiaal, mille nimi kajastub kõikide infomaterjalide peal ja on turniiri nimetuse õiguslik ning lahutamatu osa: International Chambers of Commerce’s Football Tournament 2016 powered by Danske Bank.

Igasugune toetus turniiri korraldamiseks on väga teretulnud kõikidelt kodadelt ja ettevõtetelt, organisatsioonidelt.

Turniiri info on edastatav läbi turniiri kodulehe footballtournament.decc.ee

Turniirist osavõtmine peab olema registreeritud hiljemalt 20.mai. Selleks on vaja saata e-kiri info@decc.ee ning lisama meeskonna kapteni andmed (nimi, e-postiaadress, telefoni number, foto).

Hiljemalt 20.05 ootame meeskonna nimekirja koos mängijate nimede ja e-postiaadressidega. See on vajalik selleks, et 1) kõikide mängijate kuulumine erinevatesse liigadesse kontrollitakse üle, 2) turniiri sponsorid saaksid soovi korral saata mängijatele omapoolsed tänud.

KAUBANDUSKOJA ESINDAJALE

Tuleta oma meeskonnale meelde, et nad võtaksid ka ise kaasa vett ja esmaabivahendeid sh plaastreid, antiseptikut, jahutuspakid jm.

Võimalusel võta kaasa oma kaubanduskoja katusealune või välitelk, mis kaitseks nii päikese kui vihma eest.

TOITLUSTUS

Iga kaubanduskoda vastutab oma meeskonna toitlustuse kulu eest. Ühe mängija kohta 7€ (2016) organized by Amps.

PARTICIPATION

The players who have been registered during the 2 last seasons to the following Estonian leagues are not allowed to participate at the tournament.

 • Highest division (both women and men)

 • Second and third level of the mens´ Estonian championship (Esiliiga, Esiliiga B)

 • Highest division of futsal and beach soccer Estonian championship.

There’re maximum 12 players per team.

6+1 men on the field per game.

Every team member is a member of the representative chamber.

4 persons from one company per team are allowed.

Team members can be both men and women.

Team members can not be under 18 years old.

Discrimination based on nationality, religion, cultural background, skin color, gender is not allowed on the field. Referees have the right to give players yellow and red cards, or even remove players from the tournament for discrimination.

Referees’ decision is final and will not be reconsidered.

Unfortunately we do not have enough changing rooms to dedicate one per team. Therefore we ask the players not to leave their private belonging to changing rooms.

TOURNAMENT’S OBJECTIVE

Have fun!

Enjoy sports!

Active networking!

Promote healthy life-style!

Enlarge the business network.

MEDICAL ASSISTANCE

During the tournament there’s a physiotherapist available at the stadium. Physiotherapist will provide emergency care on demand and invites ambulance to the stadium if needed.

The tournament’s organizers nor the stadium staff takes no responsibility of injuries. Every participant is responsible for their own social security and medical insurance.

REMINDER

It is not permitted to have on the stadium:

 • Alcohol

 • Pets

 • Children without surveillance

PLACE, ACCESS AND PARKING

Maarjamäe stadium, Tuulenurga st 1.

We recommend not to park on the streets where there’re restrictive signs for parking.

MARKETING & SPONSORSHIP

Main supporter of the tournament is Danske Bank A/S Eesti Filiaal who’s name is an undeductable part of the tournament’s title: International Chambers of Commerce’s Football Tournament 2016 powered by Danske Bank.

We welcome all kind of support to organize the tournament from all chambers, companies and organizations.

Tournament’s updated information is available on the website footballtournament.decc.ee

All participating teams need to be registered latest May 20th. For this an e-mail needs to be sent to info@decc.ee including team’s captain’s contact information (name, e-mail address, phone number) and photo.

Latest May 20th, the list of team members’ names and e-mail addresses needs to be submitted. This is required for 1) background check-up on enlistings to divisions, 2) to enable tournament’s sponsors to send gratitude notes to players.

TO CHAMBER REPRESENTATIVE

Remind your team to take along enough water and also some first care items i.e bandages, tapes, antiseptic, icegel, etc.

If possible, take along a chamber’s picnique roof or an outdoor tent to protect from either sun or rain.

CATERING

The chamber of commerce is responsible for the covering the catering costs for their own team. Catering per person is 7€ (2016) by Amps.

Important!

The following criteria have been decided by captains of the teams in previous years:

 • Teams enjoy playing with every team;

 • 7-player goals are used during the tournament;

 • Every team should strive to have a nationality person in the team;

 • Tournament takes place on grass field;

 • Team’s captain is responsible to make sure that the team members are at the stadium latest 1h prior to the tournament kick-off.